Odpad je energii, odpad je surovinou

BRIKLIS, spol. s r.o.

Od roku 1991 vyrábíme hydraulické briketovací lisy pro zpracování odpadů briketováním, které pracují ve více než 30 zemích světa v průmyslu, zemědělství a v řemeslné výrobě. Briketováním odpadů se vytváří nový produkt pro tepelné využití nebo recyklaci.

Briketování odpadového papíru

Papír, který nelze recyklovat, je třeba energeticky využít. Papírový odpad, který by mohl být využit na výrobu energie, končí nyní z velké části bez využití na skládkách. Skládkování starého papíru neposkytuje žádný přínos a hnilobné plyny na bázi metanu zvyšují obsah skleníkových plynů v ovzduší.
Drcení volného papírového odpadu je nutná úprava před jeho lisováním. Velikost drtě by neměla přesáhnout optimální rozměr 15 x 15 mm.
Briketování umožňuje zmenšit množství odpadu a přeměnit tak staré kartony, lepenky a novinový papír na nový prodejný produkt – palivo pro energetické využití.
Spalování odpadového papíru, který neobsahuje barviva, těžké kovy a plnidla je za určitých předpokladů podobné spalování biomasy. Při optimálním spalování se vytváří pouze oxid uhličitý, který je opět spotřebován v průběhu růstu nové biomasy díky fotosyntéze.
© 2018 Briklis, spol. s r.o., CZ-391 75 Malšice 335, +420 381 278 050
Hlavní strana | Email | Tisk